Sit Alanındaki Mülklerinizin Emlak Vergisini Geri Alabilirsiniz

14 Ağustos 2016

Mülk takip sistemi İmpomes’in Genel Koordinatörü Damla Kartalkanat, içinde bulunduğumuz sürecin emlak vergisi açısından bilinmesi gereken önemli detaylar içerdiğini söyledi. Geçmişte bir şekilde vergisini ödeyememiş ve bu nedenle birikmiş vergi cezalarıyla karşı karşıya kalan mükellefler için, yürürlükteki Torba Yasa’nın kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu dile getiren Damla Kartalkanat, yapılandırma imkanı sayesinde mükelleflerin cezai yüklerinin azalacağını açıkladı.

Yürürlüğe giren Torba Yasa kapsamında, 31 Ekim 2016 tarihine kadar başvuran mükelleflerin geçmiş dönem emlak vergisi borçları yeniden yapılandırılabiliyor. Yeniden yapılandırma kapsamında mükelleflere borçlarının gecikme faizinin ve gecikme zamlarının silinmesi imkanı tanınıyor. Bunun için vergi mükelleflerinin 31 Ekim tarihini kaçırmaması gerekiyor. Yapılandırma kapsamına belediyelere olan emlak, ilan, reklam, su ve çevre temizlik vergisi de giriyor. Borcunu peşin ya da taksitli ödemek isteyenler ilk ödemeyi 2 Ocak 2017 tarihine kadar yapabilecekler

İmpomes Müşterileri Gelişmelerden Zamanında Haberdar Oluyor

İmpomes Genel Koordinatörü Damla Kartalkanat “Mülk takip sistemimiz İmpomes’e üye olan abonelerimizi vergi borçları konusunda uyararak onların yapılandırmadan yararlanmaları tavsiyesinde bulunuyoruz” dedi. İmpomes’te kurumsal mülk sahipleri için imar hakları, işgaller konusunda takip yapmalarının yanında vergiye dair süreçleri de takip ederek uyardıklarını da anlatan Damla Kartalkanat, bu çerçevede son dönemde pek çok müşterilerini emlak vergi muafiyeti konusunda da uyardıklarını açıkladı.Damla Kartalkanat kanunda yer alan emlak vergi muafiyeti konusunda da şu değerlendirmede bulundu:

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları Muafiyetten Yararlanabiliyor

“2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun, 10/9/2014 tarih ve 6552 sayılı Kanunla değişik getirilen “istisnalar ve muafiyetler” başlıklı 21 inci maddesine göre Tapu Kütüğüne “Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” kaydı konulmuş olan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeniyle üzerlerinde kesin yapılanma yasağı getirilmiş taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan parseller her türlü vergi, resim ve harçtan muaf. Teknik bir konu olduğu için pek çok mükellef bu muafiyetten haberdar değil. Bu nedenle mükellefler ödememesi gerektiği halde emlak vergisi ödemiş olabiliyor. Biz İmpomes çatısı altında bu muafiyet kapsamına giren mülkleri tespit ettiğimizde, müşterilerimizi konuyla ilgili olarak aydınlatıyoruz. Takibini yaptığımız birkaç parselin emlak vergisinden muaf olmasını sağladık ve mükelleflerin de geçmişte ödedikleri vergiyi geri almasına rehberlik ettik…

Yeni Ürününün Tanıtılmasına Az Kaldı

Halen kurumsal gayrimenkul yatırımcılarının tapularını takip edebilmesi ve mülklerinin imar durumunu sorgulayabilmesi için kullandıkları İmpomes Mülk Takip Sistemi çalışanları, yakında yeni bir ürünle yatırımcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye’de yine önemli bir takip ihtiyacını karşılayacak olan yeni ürünün yakın zamanda tanıtılacağını anlatan Damla Kartalkanat, “Son yıllarda şirketimize gelen telefon ve e-postalar, yeni ürüne dair ihtiyacı belirlememize yardımcı oldu. Biz ekip olarak tapu güvencesine tek tuşla erişebilmenin imkanını sunacağız” dedi.

İmpomes halen yaklaşık 7500 mülkün düzenli olarak takibini gerçekleştiriyor. 38 il 93 ilçedeki sisteme kayıtlı tapuların her detayı ekipler tarafından izlenerek rapor ediliyor.

Damla KARTALKANAT
İmpomes ve İş Geliştirme Müdürü
Harita Mühendisi

BLOG Kategorisinde
Bir yorum belirtin