Siirt Kentsel Dönüşümle Tanışıyor

14 Ağustos 2017

Daha önce Güneydoğu Anadolu bölgesinde Mardin Yeşilli için hazırladığı Riskli Alanlar teklifi Bakanlar Kurulunca onaylanarak Mardin’de dönüşümün kapısını açan İmpo İmar ekipleri, bir kez daha bölgedeydi. Bu defa Siirt Kurtalan’daki riskli alanların tespitiyle ilgili bir çalışma yapan İmpo İmar’ın çalışmasının Bakanlar Kurulunca onaylanması halinde, Siirt kentsel dönüşümle tanışmış olacak.

Sağlıksız ve kalitesiz yapı ve yaşam alanlarının tespit edilerek yerine afetlere karşı dayanıklı, insanların daha güvende yaşayacağı yapıların ve yaşam alanlarının oluşturulmasını amaçlayan kentsel dönüşüm hareketi, Güneydoğu Anadolu bölgesini de dönüştürmeye başladı.

Bölgede daha önce Diyarbakır ve Mardin şehirlerinde riskli alanları tespit edilerek ilan edilmişti. Mardin Yeşilli’de riskli alan tespit çalışmasına imza atan İmpo İmar ekipleri, şimdi de Siirt Kurtalan’da benzer bir çalışma için sahaya indi ve aylarca süren titiz bir çalışmanın ardından riskli bölgeleri belirleyip Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sundu. Bakanlar Kurulu’nun onaylaması halinde Siirt ili kentsel dönüşümün kapısını ilk kez aralayacak.

İmpo İmar’da sözkonusu çalışmada yer alan KENTSEL DÖNÜŞÜM UZMANI Mehmet Aydemir, Siirt ili bütününde ilan edilmiş riski alan bulunmadığına dikkat çekerek “Siirt ili, vatandaş ve müteahhit projeleri dışında, bütüncül ve kapsamlı bir Kentsel Dönüşüm ile bu çalışma sayesinde tanışmış olacak” dedi.

8.7 Hektarlık Alanın Dönüşümü Öneriliyor

Siirt ili, Kurtalan ilçesi, Sümer Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 8,7 hektarlık alanda yer alan riskli alan teklifinin şehir için dönüşümde örnek teşkil edeceğini anlatan Mehmet Aydemir, çalışmanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teslim edildiğini, dosyanın bakanlıktaki incelemesinin sürdüğü bilgisini verdi.

Mehmet Aydemir, “Söz konusu çalışma Kurtalan Belediyesi’nin isteği üzerine tarafımızca hazırlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Kurtalan Belediyesi’nin teklifi olarak sunuldu. Taslak çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından incelenerek uygun görülmesi durumunda Bakanlar Kurulunca riskli alan ilanı yapılacak ve bu ilan sonrasında Kentsel Dönüşüme ilişkin kesin proje çalışmaları başlayacak” dedi.

Kurtalan’da 219 Yapı’nın Yüzde 97.72’si Ruhsatsız

İmpo İmar’ın belirlemesine göre, Siirt ili, Kurtalan ilçesi, Sümer Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 8,7 hektarlık alanda yer alan 219 yapının %97,72’sinih İskan Ruhsatı (Yapı Kullanım İzin Belgesi) bulunmamaktadır.. Bu bağlamda ve yasal dayanaklarla beraber Siirt İli Kurtalan İlçesi Sümer Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 8,7 hektarlık alanın 15.12.2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği” 5. Maddesi 2. fıkrasının (b) bendi kapsamımda, “Riskli Alan” ilan edilmesi önerilmektedir.

Yerinde Dönüşüm Önerildi

Sözkonusu alanda 219 yapının dahilinde 434 adet bağımsız bölüm ve 290 hak sahibi bulunuyor. İmpo İmar’ın teklifi kapsamında Mülkiyet Sorunları, Gelir Güzeyinin Düşüklüğü, Yapıların Eski ve İhtiyaçları karşılayamaz nitelikte oluşları, deprem riski taşımaları gibi sorunları çözülmesi adına, Sosyal ve Kültürel faaliyetler açısında yetersiz olan bu bölgenin Kentsel Dönüşüm Kapsamında değerlendirilmesi önerildi. Teklifte, “Teklif riskli alan genel özellikleri, konumu ve sahada yapılan analizler çalışmaları doğrultusunda alanın içinde barındırdığı nüfusa gerekli hizmeti veremediği, mevcut yapı kalitesinin alanda yaşayan bireylerin can ve mal kaybına neden olabilecek riskte olduğu anlaşılmaktadır. Bu riskler ve altyapı ve üstyapı eksiklikleri göz önünde bulundurulduğunda ‘kentsel dönüşüm ile’ alanda yaşayan bireylere daha kaliteli ve güvenli bir yaşam sunulması gerekliliği sonucu ortaya çıkmaktadır.

Bu bölgede yerinde dönüşüm uygulanması önerilmekte ve konut adalarının bütünleşik bir yapı içerisinde site nizamında yerleşmesi gerektiği görülmüştür. Böylece nüfusun ihtiyaç duyduğu sosyal donatı ve altyapı gereksinimi büyük ölçüde çözümlenmiş olacaktır” denildi.

Mehmet AYDEMİR
Kentsel Dönüşüm Müdürü
Şehir ve Bölge Plancısı

BLOG Kategorisinde
Bir yorum belirtin