Yalova Çiftlikköy İlave ve Revizyon İmar Planı

İmar Planları

Yalova Çiftlikköy İlave ve Revizyon İmar Planı

Çiftlikköy Belediyesi / 2019

»1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

»1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

»Onay Mercii: Çiftlikköy Belediyesi

Çiftlikköy Belediyesi tarafından ihale edilen Yalova İli Çiftlikköy İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar  Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapım işinin Analitik Etüd Araştırma Raporu ve İmar Planları hazırlanmış olup, Çiftlikköy Belediyesine sunulmuştur.

Yalova ili, Çiftlikköy İlçesi 1800 hektarlık halihazır harita alanını kapsayan İlave – Revizyon İmar Planı’nın amacı, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nda yer alan imar planı tanımları çerçevesinde, projeksiyon yılında ilçede oluşması beklenen nüfusa yeterli mekânsal alanların, sosyo-kültürel aktivitelerin ve ekonomik faaliyetlerin oluşturulmasıdır.

Hazırlanacak olan imar planının kapsamı, yerinde yapılan arazi çalışmalarının sistematik bir biçimde ele alınması, mevcut durumun ortaya konularak eşikler doğrultusunda planlanması ve alt ölçekli planlarda yaşanan sorunların çözümlenmesidir.