Tekirdağ / Çerkezköy | İlçe Bütünü Strateji Belgesi

Strateji Belgeleri

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY

İlçe Bütünü Strateji Belgesi

»Toplam Alan: 32.600 Hektar