Mersin Taşucu Balıkçı Barınağı Etüt Proje İşleri

Kıyı Planları

»Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı / 2020

»1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

»1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

»Onay Mercii: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından ihale edilen Mersin Taşucu Balıkçı Barınağı Etüt Proje İşleri için;

  • Sondaj Yapılması, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu, Uygulamaya Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüt Raporu,
  • Kesin Projeler, Özel Teknik Şartname ve Yaklaşık Maliyetin Hazırlanması,
  • Fizibilite Raporu,
  • Hidrografık ve Oşinografık Raporu,
  • 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı,
  • ÇED Araştırması,

hazırlanmış olup Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na sunulmuştur.