KAHRAMANMARAŞ KARAELBİSTAN

İmar Planları

KAHRAMANMARAŞ KARAELBİSTAN

İlçe Nazım İmar Planı

»Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi / 2018

»1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

»Onay Mercii: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Elbistan İlçesinde yer alan 48 adet kırsal mahalleye ilişkin hazırlanan analitik etüt raporunda, mahallelerin mevcut fiziksel, sosyal ve ekonomik özellikleri araştırılıp incelenmiş ve bu analizlere dair bilgiler raporlanmıştır. Ahır Dağı, Bertiz ve Ova Bölgelerinde yer alan mahalleler, arazi kullanımı, yapısal analizler(kat sayısı, yapı cinsi, yapı durumu) ve kadastral analizler olmak üzere detaylı irdelenmiştir. Bu irdelemeler sonucunda mahallelerin mevcut yerleşik alan sınırları içinde ve dışında gelişme eğilimleri araştırılmış ve her mahallenin taşıdığı riskler ve fırsatlar ayrıca değerlendirilmiştir. Mahallelerin mevcut durumda taşıdığı bu fırsatlar ve potansiyeller düşünüldüğünde, mahalleler arasında genel bir sınıflandırma yapmak mümkündür.