KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU

İmar Planları

KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU

Analitik Etüt Çalışması

»Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi / 2018

»İş Analitik Etüt Çalışmaları

»Onay Mercii: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Dulkadiroğlu İlçesinde yer alan 48 adet kırsal mahalleye ilişkin hazırlanan analitik etüt raporunda, mahallelerin mevcut fiziksel, sosyal ve ekonomik özellikleri araştırılıp incelenmiş ve bu analizlere dair bilgiler raporlanmıştır. Ahır Dağı, Bertiz ve Ova Bölgelerinde yer alan mahalleler, arazi kullanımı, yapısal analizler(kat sayısı, yapı cinsi, yapı durumu) ve kadastral analizler olmak üzere detaylı irdelenmiştir. Bu irdelemeler sonucunda mahallelerin mevcut yerleşik alan sınırları içinde ve dışında gelişme eğilimleri araştırılmış ve her mahallenin taşıdığı riskler ve fırsatlar ayrıca değerlendirilmiş, köylerin gelişme potansiyelleri belirlenmiştir.