İZMİR MENDERES YONCAKÖY Koruma Amaçlı İmar Planı

İmar Planları

İZMİR MENDERES YONCAKÖY

Koruma İmaçlı İmar Planı

»Menderes Belediyesi / 2016

»1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı

» 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

» 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

»Onay Mercii: Menderes Belediyesi

Menderes Belediyesi tarafından ihale edilen İzmir İli Menderes İlçesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı,1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapım işinin Analitik Etüt Araştırma Raporu ve İmar Planları hazırlanmış olup, Menderes Belediyesine sunulmuştur.

Bu çalışma, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen “İzmir Selçuk Pamucak II Nolu Turizm Merkezi” sınırları içerisinde Menderes ilçesi, Ahmetbeyli mahallesi, Yoncaköy Mevkii’si kesimi için, koruma- kullanma dengesini gözeterek, gelişim stratejileri ile bölgesel kararların belirlenmesi ve alt ölçekli planlar ile mekana aktarılmasını sağlamayı hedeflemektedir. Çalışma alanı, 11608 sayılı 18.03.1987 tarihli bakanlar kurulu kararı ile ilan edilmiş, 19424 sayılı 09.04.1987 tarihli resmi gazetede yayınlanmış olan İzmir Selçuk Pamucak II Nolu Turizm Merkezi sınırları içerisinde yer alan Menderes ilçesi, Ahmetbeyli Mahallesi, Yoncaköy Mevkii, 9948 sayılı 23.06.2014 tarih onaylı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında kentsel yerleşik alan olarak planlanmış, yaklaşık 653 hektarlık halihazır harita alanını kapsamaktadır.