İZMİR MENDERES ÖZDERE TURİZM MERKEZİ

Üst Ölçekli Planlar

İZMİR MENDERES ÖZDERE TURİZM MERKEZİ

Çevre Düzeni Planı

»Menderes Belediyesi / 2014

»1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı

»1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı

»Onay Mercii: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Menderes Belediyesi tarafından ihale edilen İzmir ili Menderes ilçesi Özdere (Kesre) Turizm Merkezi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı yapım işinin Analitik Etüd Araştırma Raporu ve Planı hazırlanmış olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca onaylanmıştır.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen “Özdere Turizm Merkezi”nin koruma kullanma dengesi içerisinde turizmin planlı gelişiminin sağlanması ve Kıyı bölgelerindeki turizm potansiyeli bulunan yapılaşmamış alanların ve 2. Konut alanlarının turizme dönüşümünü sağlayarak, bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine ivme kazandırması amaçlanmıştır.