İZMİR MENDERES ÖZDERE GÜMÜLDÜR TURİZM MERKEZİ

İmar Planları

İZMİR MENDERES ÖZDERE GÜMÜLDÜR TURİZM MERKEZİ

Seferihisar Doğanbey Termal Turizm Merkezi İmar Planları

»Menderes Belediyesi / 2014

»1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

» 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

»Onay Mercii: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Menderes Belediyesi tarafından ihale edilen İzmir İli Menderes İlçesi Gümüldür Kesimi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapım işinin Analitik Etüt Araştırma Raporu ve İmar Planları hazırlanmış olup, Menderes Belediyesine sunulmuştur.

Bu çalışmanın amacı, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen “Doğanbey Turizm Merkezi”nin Tevsii Gümüldür Kesiminde, koruma kullanma dengesi içerisinde kıyı turizminin gelişiminin sağlanması ve termal turizm faaliyetlerinin geliştirilmesidir.

Çalışma alanı, 28.05.2009 tarihli resmi gazetede 11.05.2009 tarihli bakanlar kurulu kararı ile ilan edilmiş İzmir Seferihisar Doğanbey Termal Turizm merkezinin Tevsii Gümüldür Kesimi olup onaylı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında turizm tesis alanı, tercihli kullanım alanı, mesire alanı gibi fonksiyonlar ile planlanmış ve yaklaşık 616 hektarlık halihazır harita alanını kapsamaktadır.