İzmir Menderes Özdere Gümüldür

İmar Planları

İZMİR MENDERES ÖZDERE GÜMÜLDÜR

İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı

»Menderes Belediyesi / 2018

»1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

»Onay Mercii: Büyükşehir Belediyesi ve Menderes Belediyesi

Menderes Belediyesi tarafından ihale edilen İzmir İli Menderes İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapım işinin Analitik EtüT Araştırma Raporu ve İmar Planları hazırlanmış olup, Menderes Belediyesine sunulmuştur

İzmir ili, Menderes ilçesi, Gümüldür Mahallesi sınırları içerinde yer alan toplamda 132,62 hektarlık alan ile Özdere Mahallesi sınırları içinde yer alan yaklaşık 476,81 hektarlık alanı kapsamakta olup yaklaşık 609,43 hektarlık alanı kapsamaktadır. Çalışma alanı 5 ayrı bölgeye ayrılıp incelenmiştir.