İZMİR MENDERES MERKEZ

İmar Planları

İZMİR MENDERES MERKEZ

İlave ve Revizyon İmar Planı

»Menderes Belediyesi / 2014

»1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

»1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

»Onay Mercii: İzmir Büyükşehir Belediyesi

Menderes Belediyesi tarafından ihale edilen İzmir İli Menderes İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapım işinin Analitik EtüT Araştırma Raporu ve İmar Planları hazırlanmış olup, Menderes Belediyesine sunulmuştur.

İzmir ili, Menderes ilçesi merkez yerleşim alanı halihazır harita alanını kapsayan İlave – Revizyon İmar Planı’nın amacı, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nda yer alan ilave ve revizyon imar planları tanımları çerçevesinde; yürürlükteki imar planının ihtiyaca cevap vermeyen ve/veya uygulamada sorun yaratan kısımlarının revize edilmesi, meri planların Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği lejantına göre düzenlenmesi ve meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na uyumlu 1/1000 ölçekli İlave-Revizyon Uygulama İmar Planı hazırlanmasıdır. İlave – Revizyon İmar Planı ile merkez yerleşim alanı genelinde fiziksel gelişmenin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması, mekânsal, sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmenin sağlanması amaçlanmaktadır.