İZMİR MENDERES AHMETBEYLİ İmar Planı

İmar Planları

İZMİR MENDERES AHMETBEYLİ

İmar Planı

»Menderes Belediyesi / 2015

»1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

»Onay Mercii: Menderes Belediyesi

Menderes Belediyesi tarafından ihale edilen İzmir İli Menderes İlçesi Ahmetbeyli Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapım işinin Analitik EtüT Araştırma Raporu ve İmar Planları hazırlanmış olup, Menderes Belediyesine sunulmuştur.

İzmir ili, Menderes ilçesi, Ahmetbeyli Mahallesi 15,13 hektarlık alan, Ahmetbeyli Mahallesi Maydanoz Mevkii 26.07 hektarlık alan ve Ahmetbeyli Mahallesi Sahil Kesimi 47 hektarlık halihazır harita alanını kapsayan Uygulama İmar Planı’nın amacı, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nda yer alan uygulama imar planları tanımları çerçevesinde; yürürlükte bir imar planı bulunmayan yerleşmenin ihtiyaca cevap vermeyen ve/veya uygulamada sorun yaratan problemlerinin giderilmesi ve yerleşmede oluşması beklenen nüfus için yeterli gelişme alanlarının oluşturulmasıdır. Hazırlanacak Uygulama İmar Planı ile Mahalle genelinde fiziksel gelişmenin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması, mekânsal, sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmenin sağlanması amaçlanmaktadır.