İZMİR ALİAĞA SİT VE SANAYİ BÖLGESİ İmar Planı

İmar Planları

İZMİR ALİAĞA SİT VE SANAYİ BÖLGESİ

İlave ve Revizyon İmar Planı

»Aliağa Belediyesi / 2015

»1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı

»Onay Mercii: Aliağa Belediyesi

Aliağa Belediyesi tarafından ihale edilen İzmir İli Aliağa İlçesi Sanayi ve Sit Bölgesi 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yapım işinin Analitik Etüt Araştırma Raporu ve İmar Planları hazırlanmış olup, Aliağa Belediyesine sunulmuştur.

İzmir ili, Aliağa ilçesi Kyme-Bozhöyük 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanını ve Sanayi Bölgesi alanını kapsayan İlave-Revizyon İmar Planı’nın amacı, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nda yer alan revizyon imar planları tanımları çerçevesinde; yürürlükteki imar planının ihtiyaca cevap vermeyen ve/veya uygulamada sorun yaratan kısımlarının revize edilmesi, meri planların Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği lejantına göre düzenlenmesi ve meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na uyumlu 1/1000 ölçekli İlave-Revizyon Uygulama İmar Planı hazırlanmasıdır. Bu planın temel önceliği, yeni kullanım alanları yaratmak değil, bölgede geçmişten bugüne parçacıl yaklaşımlarla yapılmış planların entegrasyonunu sağlamak, mevcut sanayi alanları içindeki sorunlara müdahale etmek, ulaşım şemasını düzenlemek, var olan teknik sosyal altyapı eksikliklerini gidermek ve daha sağlıklı, düzenli çalışma alanı oluşturmaktır.