İzmir Aliağa Merkez | Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu

İmar Planları

İZMİR ALİAĞA MERKEZ

Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu

»Aliağa Belediyesi / 2017

»1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

»Onay Mercii: İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Aliağa Belediyesi

Aliağa Belediyesi tarafından ihale edilen İzmir İli Aliağa İlçesi Çaltılıdere Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapım işinin Analitik Etüt Araştırma Raporu ve İmar Planları hazırlanmış olup, Aliağa Belediyesine sunulmuştur.