İzmir Aliağa Çaltılıdere | İmar Planı

İmar Planları

İzmir Aliağa Çaltılıdere

İmar Planı

»Aliağa Belediyesi / 2015

»1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

»Onay Mercii: Aliağa Belediyesi

Aliağa Belediyesi tarafından ihale edilen İzmir İli Aliağa İlçesi Çaltılıdere Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapım işinin Analitik Etüt Araştırma Raporu ve İmar Planları hazırlanmış olup, Aliağa Belediyesine sunulmuştur.

İzmir ili, Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesi 15,13 hektarlık halihazır harita alanını kapsayan Uygulama İmar Planı’nın amacı, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nda yer alan uygulama imar planları tanımları çerçevesinde; yürürlükte bir imar planı bulunmayan yerleşmenin ihtiyaca cevap vermeyen ve/veya uygulamada sorun yaratan problemlerinin giderilmesi ve yerleşmede oluşması beklenen nüfus için yeterli gelişme alanlarının oluşturulmasıdır. Hazırlanacak Uygulama İmar Planı ile Mahalle genelinde fiziksel gelişmenin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması, mekânsal, sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmenin sağlanması amaçlanmaktadır.