İSTANBUL/ŞİLE Balıkçı Barınağı İmar Planı

Kıyı Planları

İSTANBUL ŞİLE

Balıkçı Barınağı İmar Planı

» / 2011

»1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

» 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ihale edilen Şile Balıkçı Barınağı Tahlisiye İskelesi İmar Planı Hazırlanması için;

  • 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

hazırlanmış olup Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na sunulmuştur.