İSTANBUL/SARIYER – KISIRKAYA Balıkçı Barınağı Koruma Amaçlı İmar Planı

Kıyı Planları

İSTANBUL SARIYER KISIRKAYA

Balıkçı Barınağı Koruma Amaçlı İmar Planı

» / 2011

»1/5000 Nazım İmar Planı

» 1/1000 Uygulama İmar Planı