İSTANBUL SARIYER – GARİPÇE

Kıyı Planları

İSTANBUL SARIYER – GARİPÇE

Kaptan Lütfü Berk Kılavuzluk İstasyonu Etüt İşi

»Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı I. Bölge Müdürlüğü / 2014

»1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı

» 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı

»Onay Mercii: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ihale edilen Garipçe Kaptan Lütfü Berk Kılavuzluk İstasyonu Mendirek ve Rıhtım İnşaatı işleri için;

  • İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
  • Fizibilite Raporu
  • Hidrografik ve Oşinografik Raporu
  • 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
  • ÇED Araştırması

hazırlanmış olup Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na sunulmuştur.