İSTANBUL / BAĞCILAR THY SİTESİ

Kentsel Dönüşüm

İSTANBUL / BAĞCILAR THY SİTESİ

Kentsel Dönüşüm Projesi

»Bağcılar Belediyesi / 2013

»Toplam Alan: 1.7 Hektar

» Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı: 432

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında 2013/4689 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile riskli alan ilan edilen İstanbul ili Bağcılar Belediyesi “Evren Mahallesi THY Sitesi Kentsel Dönüşüm Alanı, Kentsel Dönüşüm Planlaması ve Yönetimi” projesi sağlıklı planlamayı esas alan yaşanılabilir bir yerleşim projesi olarak hazırlanmıştır. Bunlarla birlikte kentsel dönüşüm projeleri, çevresiyle sosyal ve mekansal bir bütünlük sağlamayı, üst ölçek plan kararıyla ve Bağcılar ilçesinin kentsel gelişim stratejisi ile uyum içerisinde olmayı, nitelikli yapılar üretmeyi amaçlayan kentsel dönüşüm projelerinin tüm aşamaları tamamlanmış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuştur.