KOCAELİ/GEBZE – ESKİHİSAR BALIKÇI BARINAĞI

Kıyı Planları

KOCAELİ/GEBZE – ESKİHİSAR BALIKÇI BARINAĞI

Etüt Proje İşleri

»Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı / 2016

»1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

» 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

»Onay Mercii: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından ihale edilen Eskihisar Balıkçı Barınağı Etüt Proje İşleri için;

  • İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu,
  • Hidrografık ve Oşinografık Raporu,
  • 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı,

hazırlanmış olup Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na sunulmuştur.