BEYKOZ İLÇESİ, SOĞUKSU VE ACARLAR MAHALLELERİNİN BİR KISMINA AİT KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

İmar Planları

Beykoz Belediyesi / 2021

»1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı

»1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı

»Onay Mercii: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Beykoz Belediyesi tarafından ihale edilen İstanbul İli Beykoz İlçesi Soğuksu ve Acarlar Mahalleleri’nin Bir Kısmına Ait 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yapım işinin Analitik Etüd Araştırma Raporu ve İmar Planları hazırlanmış olup, Beykoz Belediyesine sunulmuştur.

İstanbul ili, Beykoz İlçesi 107 hektarlık halihazır harita alanını kapsayan Koruma Amaçlı İmar Planı’nın amacı, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nda yer alan imar planı tanımları çerçevesinde, projeksiyon yılında ilçede oluşması beklenen nüfusa yeterli mekânsal alanların, sosyo-kültürel aktivitelerin ve ekonomik faaliyetlerin oluşturulmasıdır.