Orman Alanı dışına çıkarıldı

4 Ocak 2024

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat’taki birçok orman alanı, orman sınırları dışına çıkarıyor. Alanların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca arsaya dönüştürülerek imara açılacağı belirtildi. Bu alanların iki katı kadarlık alan da orman yapılmak üzere Orman Genel Müdürlüğü’ne devredilecek. Orman alanı dışına çıkarılan alanların büyüklüğü 1 milyon 137 bin 248 metrekareye ulaştı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231213-5.pdf

SEKTÖRDEN HABERLER Kategorisinde
Bir yorum belirtin