Menemen’e yeni serbest bölge

2 Şubat 2024

Menemen’de yer alan yaklaşık 300 hektarlık imar planı değişikliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından söz konusu serbest bölge ile ilgili yaptığı planlama çalışması tamamlandı. Bakanlık, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği’ni askıya çıkardı. Askıya planla birlikte “ağaçlandırılacak alan” bölgesinde kalan alanın statüsü değiştirildi. Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile bölgenin statüsü “serbest bölge” olarak ilan edildi. 299 hektarlık alanı kapsayan plan bir aylığına askıda kalacak. Plan açıklama raporunda planlama alanının “Gediz Deltası Sulak Alanı Tampon Bölge Sınırı” içerisinde kaldığı da vurgulandı. 

SEKTÖRDEN HABERLER Kategorisinde
Bir yorum belirtin