Lojistik merkezlere yeni kriterler geliyor

15 Ocak 2024

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, lojistik merkezlere yönelik yeni adımlar atacaklarını belirterek, “Kurulacak lojistik merkezin en yakın lojistik merkezle arasında asgari 50 kilometre karayolu mesafesi bulunacak.” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı ile Ticaret bakanlıklarınca “Lojistik Merkezler Hakkında Yönetmelik Taslağı” hazırlandı. Taslakla ülke sınırları içinde mevcut ve yeni kurulacak lojistik merkezlerin yer seçimi, projelendirilmesi, yapımı, yetkilendirilmesi ve işletilmesinde uygulanacak usul ve esaslar düzenlendi.  Bakan Uraloğlu, “Lojistik merkezlerin yer, kapasite ve benzeri niteliklerini Bakanlıkça hazırlanan Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında belirleyerek izin vermek, gerekli arazi tahsisi ile altyapıların kurulması hususunda ilgili kuruluşları koordine etmek, uygulamasını takip etmek, denetlemek Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünce yapılacak.” diye konuştu. 

SEKTÖRDEN HABERLER Kategorisinde
Bir yorum belirtin