Kentsel dönüşüm yasası yürürlükte

4 Ocak 2024

Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, riskli yapıların yıktırılması için maliklere 90 güne kadar süre verilecek ve kentsel dönüşüm kararı maliklerin salt çoğunlukla aldığı kararla yapılabilecek. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231109.pdf

SEKTÖRDEN HABERLER Kategorisinde
Bir yorum belirtin