Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ndan İstanbul’a özel birim

28 Şubat 2024

Türkiye’yi depreme dayanıklı hâle getirmek için kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Yönetmeliği yayımlandı. Risk ve rezerv alanlarının belirlenmesinden gelir getirici projelerin planlanmasına kadar her aşama ortaya konuldu. Marmara Bölgesi için ayrı bir genel müdürlük oluşturuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki İstanbul için yol haritası hazırlandığını hatırlatarak “İstanbul’daki rezerv alanlara bir an önce sağlam konutlar yapacağız. Riskli yapıları oraya taşıyacağız. 350 bin konut ediyor. Devlet gücüyle 2 yıl içerisinde bunları yapabiliriz” demişti.

Yönetmelik Başkanlığa “riskli alan” ilan etme, “rezerv alanlar tespiti, hak sahipliği, kentsel dönüşüm için yeni kaynaklar çıkarılması yetkilerini veriyor. Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü ise devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanları belirleyecek, tapuda hazine adına tescil ettirip Başkanlığa devrini yapacak ya da yaptıracak. Müdürlük yine rezerv yapı alanlarında gelir ve hasılat getirecek her türlü uygulamayı yapmak ya da yaptırmakla görevli olacak. Yeni yönetmelikle gayrimenkul ve kira sertifikaları gibi sermaye piyasası araçları çıkarılabilecek.  Müdürlük her türlü yeni kaynağın geliştirilmesine katkı sunmakla vazifeli. Birim, dış finansman kaynaklarından temin edilen kredi ve hibeleri de Başkanlıkça kentsel dönüşüm için kullanılması ve yararlanıcılarına kullandırılmasını gerçekleştirecek. Bu kredileri kullanan yararlanıcıların geri ödemeleriyle ilgili tedbirleri almak, aldırmaktan sorumlu olacak. İstanbul’u da içine alan Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ise, sadece bu bölgeden sorumlu olacak şekilde faaliyet gösterecek. Bu çerçevede riskli ve rezerv yapı alanlarını saptayacak, mevcut taşınmazların değerlerini tespit edecek, güncellenmesini yapıp kentsel dönüşümle meydana gelen yeni taşınmazlar ve yapıların değerlemesinde görevli olacak. Rezerv yapı alanlarında gelir elde etmek amaçlı projeleri uygulamakla görevlendirilen Müdürlüğün hangi kentlerden sorumlu tutulacağını ise Kentsel Dönüşüm Başkanı belirleyecek.

SEKTÖRDEN HABERLER Kategorisinde
Bir yorum belirtin