İstanbul’a bodrum katları geri gelecek mi?

26 Mart 2018

İstanbullu birçok müteahhidin gözü kulağı bu ara çıkması beklenen İstanbul İmar Yönetmeliği’nde.Yönetmelikte en çok merak edilen konu ise bodrum katlarında konutların iskan edilip edilmeyeceği oldu.Bu madde nedeniyle pek çok projenin beklemede olduğu söyleniyor.Hatırlanacağı üzere sel baskınlarına karşın 2017’nin Temmuz ajanda yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile konut binalarında bodrum katları ancak iki odanın tamamen açığa çıkması şartı ile yapılabiliyordu. Bu da neredeyse eğimli araziler dışında İstanbul’da bodrum katın iskan edilememesi anlamına geliyordu.Bu madde özellikle projelerinde bodruma daire yapmak isteyen müteahhitleri zorâ sokmuştu.İstanbul’a yönelik hazırlanacak yönetmelikte bu maddenin değişeceği beklentileri artmıştı.Nitekim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan son yönetmelik bu beklentileri içerecek şekilde hazırlandı. 

16 Nisan tarihinde bazı değişikliklerin yapılması için İstanbul Büyükşehir Meclisi’ne gönderildi.Fakat bazı değişiklikler getirdi.Sel baskınlarına karşı sadece 1 bodrum katma iskan hakkı verildi. Yine bodrumların toprağa gömülü kısmına da sınırlama getirildi.Yeni uygulamada bir bodrum katın toprağa gömülü olma mesafesi en fazla 1 metre olarak belirlendi.Yönetmelik sel riski altında olan dere ve havzalarda ise ilgili makamların izni alınarak bodrum katı yapılmasına onay verdi.Sonuç itibariyle İBB meclisinin gerekli değişiklikleri yapıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na göndermesi halinde yasa yakın zamanda uygulamaya girecek.Böylece bu madde nedeniyle aylardır projelerini bekleten müteahhitler yeniden projelerini hayata geçirecek.Dolayısıyla sektörde bu madde kaynaklı bir hareket bekleniyor. 

Son imar yönetmeliği otoparklar konusunda da yenilikler içeriyor.Yeni yönetmelikte otopark konusuna biraz daha önem verilmiş.Yönetmelikte eğer binanın giriş-çıkışı ve eğimi el veriyorsa mutlaka otopark yapılmasını şart koşuyor.Ancak konut bu koşulları yerine getirmiyorsa bedel ödeme sözkönusu oluyor.Eski uygulamada ise otopark yapmak istemeyen bunun için belediyeye bir bedel ödeyerek otoparkı eleyebiliyordu. 

Müteahhitler açısından en büyük sıkıntı inşaat alanlarında ortaya çıkan emsal dışı alanların yüzde 30’dan fazla olmayacağı kuralıydı.Bu konuda ise kural değişmedi. Birçok müteahhidi zorlamış olsa da alıcılar için avantajlı olan maddeye değinen İmpo İmar Yönetim Kurulu Başkanı ve şehir plancısı Hüseyin Oflaz da bu konuya dikkat çekiyor.”Eskiden çok rahat bir şekilde müteahhitler 10 bin metrekare satılabilir alanı olan inşaatına havalandırma boşluğu, merdiven boşluğu, otopark gibi alanları dahil ederek bu alanı 16 bin metrekareye çıkarabiliyordu” diyen Oflaz, “Şimdi ise emsal dışı alana sınırlandırılma getirildi. Böylece vatandaş kullanmayacağı alanı almak zorunda kalmayacak.Emsale giren ve girmeyen alanlar, net-bürüt olayı netleşti.Karmaşa ortadan kalktı” diye yorumladı. 

Genel olarak bakıldığında marka şehir İstanbul için hazırlanan yönetmelik otopark açısından olumlu.Ancak bodrum katlara ilişkin yeni düzenlemede her ne kadar ‘sel veya taşkın riski altında olan bölgelerde ilgili makamlardan görüş alınarak konut yapılabilir’ denilse de, bu düzenlemenin art niyetli kullanımlara kapı açma olasılığının da göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum.

HÜSEYİN OFLAZ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Y.ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI

BLOG Kategorisinde
Bir yorum belirtin