Hazine arazileri kentsel dönüşüme kaynak olacak

4 Ocak 2024

Hazine arazileri kentsel dönüşümündesteklenmesi amacıyla kullanılacak. Buamaçla rezerv alan veya arsa üretim alanı ilan edilen Hazine taşınmazları uygulayıcı kuruluşlara devredilecek. Bu kapsamda 95,9 milyon metrekare yüzölçümlü arsa ve arazi, TOKİ’ye devredildi. 

SEKTÖRDEN HABERLER Kategorisinde
Bir yorum belirtin