Gayrimenkul Yatırımının Güvenliği İmar Durumundan Başlar

14 Ağustos 2017
İmar Durumu

Tapu sicili taşınmazlar üzerindeki mülkiyet ve diğer hakları göstermek üzere tutulan bir sicildir. Bu sicil devlet güvencesi altında tutulmaktadır, bu nedenle mülkiyet hakkının en büyük güvencesi tapu senedidir.

Bir taşınmazın malikinin kim olduğunu öğrenebilmek için tapu kütüğüne bakılması gerekmektedir. Taşınmaz üzerinde başkalarına ait haklar varsa bunlar da yine tapu sicilinden görülebilir.

Malikten başkalarına ait bu haklara takyidat (kısıtlama) denmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları da kendi görev alanları ile ilgili konularda tapu üzerine takyidat koydurabilir. Haciz, tedbir, kamulaştırma, imar gibi takyidatlar bunlara örnektir.

Tapuyu İncelemedim Deme Hakkınız Yoktur

Medeni Kanuna göre hiç kimse tapu sicilinde mevcut bir hakkı bilmediğini iddia edemez. Bu nedenle taşınmaz alacak kişilerin öncelikle tapu dairesine gidip taşınmaz sahibinin kim olduğunu ve tapu üzerinde kısıtlamalar olup olmadığını öğrenmeleri gerekir. Taşınmazı satın aldıktan sonra “ben bu kısıtlamaları bilmiyordum, tapuyu incelemedim ” deme imkanı yoktur.

Tapudaki Diğer Risk!

Tapudaki takyidatlar gayrimenkul yatırımı yapacaklar için bilinmesi gereken bir risktir. Ancak çok önemli bir risk daha vardır.

Maalesef bütün takyidatlar tapuya işlenmemektedir. Bazı kurum ve kuruluşların gayrimenkulle ilgili planlamaları, haritaları tapu sicilinde yer almamaktadır. İşte bunları öğrenmenin yolu da mülkün imar durumunu sorgulamaktan geçmektedir.

İmar durum belgesini sorgulayarak sadece kısıtlamaları değil, aynı zamanda mülkün-arsanın içinde bulunduğu bölgenin imar planına ve imar yönetmeliğine göre nasıl kullanılabileceğini de görürsünüz. Arsa üzerindeki yapılaşma hakkındaki bilgileri gösteren imar durum belgesi; ne kadar büyüklükte bir inşaata izin verileceğini; inşa edilecek yapıların ne kadar yükseklikte olacağını; terkler, tevhid ve ifraz şartları ile arsa üzerinde nasıl bir yapılaşma olabileceğini anlatmaktadır.

Prim Potansiyelini İmar Durumundan Çıkarabilirsiniz

Bir anlamda imar durum belgesi, bir arsanın üzerinde inşaat yapılması halinde yatırımınızın gerçek değerinin nereye ulaşabileceği, yatırımın prim potansiyelinin ne olduğunu konusunda size yön göstermektedir.

Ya da satın almaya niyetlendiğiniz mülkün ne kadar sorunlu ya da sorunsuz olduğunu göstererek size yatırım kararınızda aydınlatıcı olacaktır.

Sadece bireysel yatırımcılar için değil, gayrimenkul geliştiricileri, sigortacılar, müteahhitler, değerleme uzmanları mülkün üzerindeki inşaat hesaplamalarından da haberdar olmak isterler. Ne kadar büyüklükte inşaat yapılabileceğini, yapılacak inşaatın yüksekliğini, hangi tür inşaat yapmaya uygun olduğunu, bahçe mesafelerini vs bilmek de yatırımcının hakkıdır.

Parselin harita üzerindeki yeri, ulaşım bilgileri, bölgesindeki hastane, AVM, üniversite vb yatırımlar da mülkün değerini etkileyen unsurlardır. Bunlar da basit bir imar durumu sorgulaması ile öğrenilebilir.

İnşaat Hesaplamalarına da İhtiyacınız Var

Elbette zamanınız varsa gerekli belgeleri alarak ilgili belediyeden imar durumu sorgulaması yapabilirsiniz. Ancak bu sorgulamada plan notları dediğimiz, inşaat hesapları, harita, bölgedeki büyük yatırımlar gibi bazı detaylara ulaşamayabilirsiniz.

Sektörün her konuda nabzını tutan İmpo İmar ekibimiz, yakın zamanda bu konuya da bir çözüm geliştirdi. Vakti olmayan, imar durum belgesine hızlı ve doğru bir şekilde ulaşmak isteyen, imar durumuyla ilgili pek çok detay bilgiden haberdar olmak isteyen yatırımcı ve yatırımcı adayları için tek tuşla tüm bu hizmetlere ulaşabileceği imardurumu.com’u faaliyete geçirdi.

Güçlü bir veri tabanı ile tecrübeli ve profesyonel kadroya sahip olan imardurumu.com’da mülkün sadece ada, pafta, parsel bilgisi sorgulanmakla kalmaz, inşaat hesaplarına ilişkin plan notlarını da sunarak, mülk sahiplerinin yatırımda doğru karar verebilmesine yardımcı olmaktadır.

Özetle; güvenli geleceğe doğru yatırımla ulaşabilirsiniz, doğru yatırımın yolu da imar durumunun sorgulanmasından geçer.

Hüseyin OFLAZ
Yönetim Kurulu Başkanı
Y.Şehir ve Bölge Plancısı

BLOG Kategorisinde
Bir yorum belirtin