Kentsel Dönüşüm Süreci Tek Elden Yürütülecek

13 Kasım 2023

Kentsel dönüşümde uzayan bürokratik süreçleri kısaltmak için Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde ‘başkanlık’ düzeyine çıkarılacak. Afet riski barındıran yapıların yıkımından imar düzenlemesine, yeni yapıların inşasından mülkiyet sorunlarına kadar tüm dönüşüm süreçleri tek elden yürütülecek.

Yürütme ve yürürlük dahil olmak üzere 16 maddeden oluşan yasa teklifi ile Kentsel Dönüşüm Kanunu’nda köklü değişikliklere gidilecek. Bu kapsamda Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, başkanlık düzeyine çıkartılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde kurulacak Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın altında ise üç genel müdürlük oluşturulması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; bir genel müdürlüğün tümüyle İstanbul’dan, diğerinin Türkiye genelinden sorumlu olacağını; üçüncü genel müdürlüğün ise kaynak oluşturacağını aktardı.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı; dönüşüm sürecinde birinci derece deprem kuşağında bulunan İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve İzmir gibi illerde öncelik verecek. Bu kapsamda, fay hatları, sel ve heyelana maruz bölgeler gibi afet risklerinin yüksek olduğu alanların tespiti ve dönüşümünden de sorumlu olacak. Toplamda, afet riski taşıyan 2 milyon yapı da kentsel dönüşümden geçirilecek.

SEKTÖRDEN HABERLER Kategorisinde
Bir yorum belirtin