EN

İSTANBUL SARIYER

İSTANBUL SARIYER

Kaptan Lütfü Berk Kılavuzluk İstasyonu Etüt İşi

»Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı I. Bölge Müdürlüğü / 2014

»1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı

» 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı

»Onay Mercii: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ihale edilen Garipçe Kaptan Lütfü Berk Kılavuzluk İstasyonu Mendirek ve Rıhtım İnşaatı işleri için;


  • İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu

  • Fizibilite Raporu

  • Hidrografik ve Oşinografik Raporu

  • 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

  • ÇED Araştırması

hazırlanmış olup Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na sunulmuştur.Diğer Projeler