EN

ÇATALCA YALIKÖY BALIKÇI BARINAĞI

ÇATALCA YALIKÖY BALIKÇI BARINAĞI

Etüt Proje İşleri

»Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı / 2016

»1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

»1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

»Onay Mercii: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından ihale edilen Çatalca Yalıköy Balıkçı Barınağı Etüt Proje İşleri için;

  • Sayısal Modelleme Raporu,

  • Sondaj Yapılması, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu, Uygulamaya Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüt Raporu,

  • Kesin Projeler, Özel Teknik Şartname ve Yaklaşık Maliyetin Hazırlanması,

  • Fizibilite Raporu,

  • Hidrografık ve Oşinografık Raporu,

  • 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı,

  • ÇED Araştırması,

hazırlanmış olup Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na sunulmuştur.

 

Diğer Projeler