EN

Gayrimenkulünüzü geleceğin teknolojisi ile takip edin.

Sahip olduğunuz gayrimenkullerin düzenli, güncel ve detaylı takibini zamanında ve doğru olarak yapmazsanız, işgal, imar planı değişikliği, şerh, haciz, vergi borcu vb durumlarla karşılaşabilirsiniz. İMPOMES Mülkiyet Erişim Sistemi, sahip olduğunuz mülkleri en iyi şekilde takip etme olanağı veren, sahip olduğunuz hakların resmi belgelerle korunmasını sağlayan bir sistemdir. İmpo İmar’ın uzman kadrosu tarafından yapılan AR-GE çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan bu sistem; gayrimenkullerin;

  • Tapu kayıtlarındaki ipotek, şerh, haciz vb. durumların takibi
  • Emlak vergisi rayiç bedel tespitleri
  • Emlak beyanı ve emlak vergi borçlarının takibi
  • İmar planlarına göre sahip olduğu yapılaşma koşullarının tespiti.
  • Konum, yapılaşma ve işgal durumu tespiti
  • Mevcut durum fotoğrafları, mülkiyet bilgileri tespiti

çalışmalarını gerçekleştirerek, gayrimenkul geliştirme süreçleri ile gayrimenkule ilişkin optimum altlığın hazırlanması ve planlama, değerleme ve hukuk konularında uzman yorumlarıyla gayrimenkul sahiplerine sürekli bir teknik destek ve danışmanlık hizmeti sunan, gayrimenkul yönetim ve takip sistemidir.Neden İMPOMES?

• Gayrimenkulünüzün bilgilerine dilediğiniz an ulaşın.

Gayrimenkule ilişkin bütün detaylar bir arada; internet erişimi olan tüm platformlarda, kullanıcıların 7/24 erişebileceği www.impomes.com adresinde ve cep telefonu uygulamalarında yer almaktadır.
• Kazançlı yatırım için uzman analizler
Gayrimenkule ilişkin tüm veriler etraflıca incelenir; gayrimenkulün en etkin ve verimli kullanım analizleri yapılarak, uzman yorumlarıyla birlikte kullanıcıya raporlanır. Gayrimenkule ilişkin olarak yapılması düşünülen yatırımlar, uzman yorumlarının doğrultusunda yönlendirilir.