EN

Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

PLANLAMA

Geleceği, bilgi ve uzmanlıkla planlıyoruz...

» Daha Fazla

KENTSEL DÖNÜŞÜM

İnsana ve doğaya saygılı bir dönüşüm...

» Daha Fazla

IMPOMES

Gayrimenkulleriniz 7/24 takip ve koruma altında...

» Daha Fazla

Danışmanlık

Doğru kararlar vermek, uzmanlık ister...

» Daha Fazla

PLANLAMAGeleceği, bilgi ve uzmanlıkla planlıyoruz


Şehir planlama ilke ve prensipleri doğrultusunda; kamu ve toplum yararını gözetecek, demokratik katılım sürecini işleten, beklentileri karşılayan, her ölçekte planlar ile kentsel tasarım ve kentsel dönüşüm projeleri üreterek, kentsel mekanda yaşam kullanım kalitesini artırmaya yönelik hizmetleri sunmak genel amaçtır.
KENTSEL DÖNÜŞÜM


İnsana ve doğaya saygılı bir dönüşüm


Kentsel dönüşüm bir bölgenin ekonomik, fiziki ve çevresel koşullarının sürekli iyileştirilmesine yönelik kapsamlı ve bütünleşik bir eylem planı çalışmasını gerektirir. Uzun ve farklı dinamiklere sahip bir süreç olan kentsel dönüşüm projelerinde İmpo; yaşanabilir sağlıklı kentsel mekanların alana özgü sonuç odaklı çözümler ve fonksiyonlar ile üretilmesi veya yenilenmesi yaklaşımını barındırmaktadır. Planlı yapılaşma ile yaşanabilir kentler oluşturmayı hedefleyen İmpo İmar, yenilikçi hizmetler kapsamında planlı kentler oluşturma yaklaşımı ile 2013 yılı içinde kentsel dönüşüm sektörüne adım atmıştır.Danışmanlık


Doğru kararlar vermek, uzmanlık ister.


İmpo İmar, halen ulusal ve uluslararası öncü üst düzey şirketlere danışmanlık hizmeti vermektedir. Aşağıdaki maddeleri içeren bu hizmetler, şirketlerin gayrimenkul alanındaki tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir.


Yatırımcı mülkiyetinde olan veya iş geliştirme amaçlı olarak yatırımcı tarafından üzerinde çalışılmak istenen gayrimenkullerle ilgili imar durumu araştırmasının yapılması,

Söz konusu taşınmazların imar durumunun belirlenmesi, yatırımcı aleyhinde olabilecek değişikliklerde belirlenen süre içerisinde gerekli hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,

Bu süreçte oluşabilecek sorunların alternatif çözümlerin araştırılması ve raporlanması,

Verimlilik analizlerinin yapılarak en verimli fonksiyonların belirlenmesi,

Yapımına başlanacak inşaat projelerinde ve devam eden projelerde ilgili gayrimenkullere ilişkin tapu ve imar durumu araştırmaları yapılarak risk analizinin ortaya konulması hizmetleri.